Genom att jag och eventuell medsökande skapar ett konto på Lägenheter24.se, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, till att Lägenheter24.se har full rätt att spara våra uppgifter, ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt.

Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Lägenheter24.se lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Lägenheter24.se förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.