Lägenhetsbyten är mycket vanliga och det kan verkligen vara smart att byta då du av olika skäl behöver förändra ditt boende. Ett lägenhetsbyte kan vara direkt mellan två personer eller ett så kallat triangelbyte där fler än två bostäder är inblandade. När du vill byta till en annan lägenhet så är det viktigt att du är realistisk. Inse vad du kan erbjuda och vad du därmed kan begära.

När får du ja till lägenhetsbyte?

Du måste ha ett giltigt skäl för att få byta lägenhet. Det finns en rad olika situationer som motiverar bytet. Det kan till exempel vara så att du måste få mer plats för att du ska få barn. Eller så kan det tvärtom vara så att du inte längre behöver lika mycket plats för att barn har flyttat ut.

Ett vanligt skäl är också att du vill ha en billigare hyreslägenhet för att det har blivit för dyrt för dig att bo i din nuvarande bostad. Andra giltiga skäl är:

  • Du ska flytta till annan ort för att jobba eller studera
  • Du behöver en bostad närmre ditt jobb
  • Du vill bo närmre barnens skola

Det här är skäl som du kan ange då du vänder dig till din hyresvärd för att ta reda på om du kan få byta lägenhet.

Finns det inga krav?

Det finns krav för lägenhetsbyte och dessa ska du vara väl medveten om då du annonserar och får kontakt med personer som har en lägenhet som du skulle vilja byta till. Din hyresvärd måste godkänna den som ska ta över din lägenhet, och du måste bli godkänd av din nya hyresvärd.

Du kan heller inte göra en affär av lägenhetsbytet. Om du har en lägenhet som ligger centralt och tänker att det kan bli lite pengar emellan för att du byter till en liknande lägenhet som inte ligger så bra till så ska du tänka om.

Det är olagligt att tjäna pengar på lägenhetsbyten. Det betyder inte att varje byte måste innebära att två likvärdiga bostäder byts. Du kan mycket väl byta till en större bostad som ligger utanför staden mot en mindre bostad i centrum.

Så går det till att byta lägenhet

Först och främst så måste du finna en person som du kan byta med. Det kan du göra via vänner eller online. Nästa steg är att lämna in en bytesansökan till de hyresvärdar som är inblandade. Om det blir godkänt från båda värdarna så kan lägenhetsbytet utföras. Värdarna kommer att anteckna bytet i hyresavtalet så att det framgår vem som hyr lägenheten fortsatt.

Viktigt att vara ärlig

Du är väl medveten om fördelar och nackdelar med din bostad. Men när du söker efter en bostad att byta till så är det lätt hänt att du glömmer nackdelarna och tycker att du ska få mer för din lägenhet. Det är normalt och något att vara medveten om.

Innan du annonserar din lägenhet för byte så ska du noga gå igenom fördelar och nackdelar. Saker som utsikt, nära till kommunikationer, trevligt område och renoverat är plus. De kan mycket väl ses som anledning till att få en lite större lägenhet mot en mindre.

Ljug aldrig om lägenhetens faktiska status. Det är något som kommer att komma fram så snart som den som är intresserad av byte kommer på besök och börjar gräva i detaljer. Det är bäst att vara ärlig från start och fokusera på det viktigaste med bytet, det vill säga de förändringar som är viktigast för dig.

När ett lägenhetsbyte inte godkänns

Det händer att en hyresvärd säger nej till ett byte. Om detta sker trots att personen som du vill byta med är skötsam och har ekonomin som krävs för att klara hyran så kan du överklaga hos Hyresnämnden. För att det här ska fungera så måste det vara så att hyresvärden verkligen inte har någon anledning till att neka bytet.

Skälet till bytet ska vara godkänt och så får det inte finnas några särskilda skäl som skulle kunna tala mot godkännandet av lägenhetsbytet. Ett sådant skäl kan vara att det har uppdagats att det finns pengar med i leken vilket som sagt inte är lagligt.