Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Moderna Försäkringar och Hedvig.com.

När du bor i en hyresrätt är det bra om du har en hemförsäkring. Med hemförsäkring har du skydd för dina saker som du har i hemmet men det finns även fler anledningar till att ha en hemförsäkring. Bland annat finns reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd som du kan läsa mer om nedanför.

Hemförsäkringen skaffar du som hyresgäst vanligast själv, men däremot har många större hyresvärdar förhandlat fram en hemförsäkring som alla hyresgäster kan köpa. Är du medlem i ett fackförbund kan hemförsäkring ingå i månadsavgiften, som till exempel hos Kommunal eller Handels.

Om du råkar orsaka en brand- eller vattenskada kan du bli ersättningsskyldig, men då krävs det att du har varit vårdslös. Värden kan ge dig ersättningskrav om du har orsakat skada och då kan hemförsäkringen ersätta kravet från värden.

De flesta som erbjuder hemförsäkring inkluderar överfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd i personskydd. Allt detta ingår hemförsäkringar från bl.a. Moderna Försäkringar och Hedvig.com.

Vad kostar hemförsäkring?

Så vad kostar en hemförsäkring? Du kan vinna mycket på att jämföra hemförsäkringar. Läs igenom noga vad varje försäkringsbolag erbjuder dig i din hemförsäkring. Har du redan andra försäkringsbolag för exempelvis bil, husdjur eller möjligtvis en bank som också erbjuder hemförsäkring, kan det vara klokt att höra om det finns möjlighet att få till en bättre deal. Gör en jämförelse först och försök förhandla med din bank eller ditt försäkringsbolag och berätta vilket pris du har fått från deras konkurrenter.

Vad ingår i hemförsäkring?

Egendomsskydd

Om det uppstår en brand eller vattenskada i ditt hem har du genom hemförsäkringen ett skydd för dina saker som blir skadade. Trots att hyresvärden är ansvarig för reparationer och underhåll av lägenheten, gäller din hemförsäkring oftast för fasta saker som du själv har bekostat. Dessa fasta saker är exempelvis en spis eller ett badkar, men hyresvärden bekostar alltid fast inredning som golv, väggar, tak och så vidare.

Måste du renovera din bostad efter en brand- eller vattenskada kan du få en ersättning som kallas ”merkostnader”. Kanske måste du äta på restaurang eftersom det inte går att använda köket under renoveringen eller att du måste bo någon annanstans medan renoveringen pågår. För dessa saker får du ”merkostnader”.

Egendomsskyddet omfattar inte bara saker som du har inom bostaden.

Egendomsskyddet omfattar inte bara saker som du har inom bostaden. Saker som du tar med dig ut till ditt fritidshus, ditt magasin eller din bil omfattas också av egendomsskyddet. Det som däremot skiljer sig mot dina saker som du har i din bostad är att ersättningen oftast för saker utanför bostaden, och vissa bolag kallar detta skydd för ”bortaskydd”. En huvudregel som finns är att stöldbegärlig egendom utanför bostaden inte ger någon ersättning.

När du skaffar hemförsäkring kan du ofta behöva uppge värdet av din samlade egendom själv medan många bolag idag ger dig olika belopp att välja mellan.

Reseskydd

Reseskyddet ingår alltid i alla hemförsäkringar och gäller normalt i 45 eller 60 dagar. I detta skydd bekostas din läkarvård som du eventuellt kommer att behöva under din resa om du drabbas av en akut sjukdom eller ett olycksfall. Reseskyddet kan även ge dig ersättning för hemtransport till Sverige. Hos Hedvig är det ingående reseskyddet på 45 dagar, men du har möjlighet att förlänga detta ända upp till 90 dagar.

En nära anhörig som blir sjuk inkluderas i reseskyddet, liksom försenat bagage. Vad gäller försenat bagage, ges för det mesta endast en viss ersättning ut. Vid riskfyllda aktiviteter såsom skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är exempel där hemförsäkringen inte täcker kostnaderna.

Ansvarsskydd

I alla hemförsäkringar ingår ansvarsskydd som du kan använda om du får ett skadeståndskrav från någon. Det kan handla om att en vattenskada från din lägenhet har orsakat en vattenskada hos grannen, att din hund har orsakat bitskador eller att din katt har orsakat klösmärken som skada. Det är ditt försäkringsbolag som utreder om du är vållande till skadan eller inte och visar det sig att vållande samt själva händelsen omfattas av försäkringsvillkoren erhåller du en ersättning till den som riktar kravet mot dig. I de fall då du inte anses vållande håller försäkringsbolaget emot skadeståndskravet och du behöver inte ersätta den som har riktat kravet mot dig.

Överfallsskydd

Vid händelser av ett rån, en misshandel, ett sexuellt våld och dylikt har du genom överfallsskyddet rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning vid misshandel krävs det att misshandeln har varit fysiskt våld, medan det vid sexuellt våld inte krävs något fysiskt våld.

Överfallsskydd

Du måste tänka på att alltid begära försäkringsbolaget göra en egen bedömning av din rätt till ersättning, oavsett om gärningsmannen har dömts för brottet i domstol eller inte. Varför du bör begära försäkringsbolaget att göra en egen bedömning är för att kraven på att bevisa brottet för att få ersättning enligt överfallsskyddet inte är lika högt som det är i domstol.

Avdrag från ersättningen kan ske om du anses ha utsatt dig själv för brottet.

Avdrag från ersättningen kan ske om du anses ha utsatt dig själv för brottet. T.ex. om du har varit påverkad av alkohol eller droger och det har lett till att du har blivit misshandlad. Något avdrag från ersättningen sker inte vid sexuellt våld.

De flesta försäkringsbolag ger inte ut någon ersättning enligt överfallsskyddet om du har skadats av någon som omfattas av samma hemförsäkring som du. Därför ges ingen ersättning ut vid misshandel mellan närstående i hemmet.

Rättsskydd

När du har haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år ger det dig ett rättsskydd som ger dig ersättning vid tillfällen då du kanske hamnar i en rättslig tvist med en annan person. Ersättningen ges för ett juridiskt ombud vid tvistemål i tingsrätter, hovrätter eller Högsta domstolen. Om tvistemålen avgörs i Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten eller förvaltningsdomstolarna gäller däremot inte rättsskyddet.

För att få ersättning för ett juridiskt ombud, ska ombudet antingen vara en advokat eller en biträdande just vid en advokatbyrå. Annan lämplig person kan endast godkännas av Svensk Försäkrings nämnder.

Drulleförsäkring / Allriskförsäkring

Vissa hemförsäkringar inkluderar även en så kallad "drulleförsäkring". Det är precis som det låter som, en försäkring som täcker upp för dig om du råkar ha sönder någonting. Hos Hedvig ingår en motsvarande drulleförsärking där du kan få ut upp till 50 000 kr.