Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara omkring 20-23 grader.

Hur vamt får det vara i en lägenhet?

Värmen i en lägenhet får aldrig långvarigt överskrida 26 grader.

Hur kallt får det vara i en lägenhet?

Under vintermånaderna får värmen i en lägenhet aldrig långvarigt understiga 18 grader.

Vad baseras rekommenderade temperatur i en lägenhet på?

FHMs rekommendation är baserat på s.k. operativ temperatur. Detta innebär att det inte är endast luftvärmen som ska mätas. Är man oense med sin hyresvärd om värmen i lägenheten kan den operativa temperaturen mätas med t.ex. en glob-, ellips- eller kubtermometer. Det som skiljer operativ temperatur kontra temperatur uppmätt med en vanlig termometer, är att den operativa temperaturen bättre matchar hur man som människa upplever värmen i sin lägenhet. Det kan t.ex. vara så att en kall yta, som en stenvägg, ger ifrån sig en kylande känsla som inte riktigt avspeglas med en vanlig temperatur. Det kan dock en annan typ av termometer mäta.

Hur mäter man värmen i en lägenhet?

Det krävs minst två olika mätpunkter för att fastställa värmen i din lägenhet. Mätplatser ska väljas så att man kan visa att samtliga vistelseytor i en lägenhet har acceptabel temperatur. Mätplatserna ska ligga i ytterkant av vistelsezonen, på motsatta sidor av rummet man mäter i, den ena mätpunkten bör vara på en yttervägg och den andra på en innervägg. Det kan finnas kalla ytor som gör att det kan krävas ännu fler mätplatser för att bedöma temperaturen i hela vistelsezonen. Om solen står på bör man istället avvakta mätningen tills den kan göras utan direkt solljus.

Om hyresgästen har framfört klagomål på att det är kallt i lägenheten när det blåser och regnar ute bör man inte genomföra mätningen en vindstilla och solig sommardag. Kontrollmätningar bör göras under väderförhållanden som är snarlika de där hyresgästen har framfört klagomålet på. Vind kan ha särskilt stor påverkan på inomhusklimatet.

Värme för känsliga personer

Är du en person som ex. har rörelsehinder, reumatism, lägre ämnesomsättning eller tillhör den äldre generationen har du rätt till en anpassning av ditt inomhusklimat. Det är fastighetsägaren som har ansvaret att bedöma om en person har behov av ett varmare inomhusklimat. Är man oense är det Miljökontoret som tar beslut om en person hör till en känslig grupp, och ett läkarutlåtande behövs inte för bedömningen. Du kan läsa mer om FHMs rekommendationer gällande inomhusklimat här.

Vad kan jag själv göra som hyresgäst?

Du kan kontrollera så att dina möbler inte blockerar element eller andra värmekällor så att du är säker på att det inte är orsaken till att du upplever det kallt.

Känn på elementen om de är varma, är de kalla kan det vara så att de behöver luftas. Detta rekommenderas det inte att du gör själv, fråga din hyresvärd. Risken för vattenskador finns om det inte görs på ett korrekt sätt.