Inlägget innehåller annonslänkar från JuridiskaDokument.nu.

Ett samboavtal beskriver tydligt vad som ska gälla vid en eventuell separation. Avtalet måste vara skriftligt, annars gäller sambolagen istället. Samboavtalet ska vara underskrivet av båda två för att vara giltigt.

Artikelns innehåll

Hos JuridiskaDokument.nu hittar du mallar för samboavtal. Mallen är framtagen av en jurist med specialkompetenser inom området. Du får tillsammans med mallen med instruktioner på hur ni fyller i ert samboavtal, dessutom erbjuds ni support efter att ni har genomfört ett köp.

Samboavtal

Sambos ärver inte varandra

Ett samboavtal deklarerar hur er bostad och sakerna som finns där ska fördelas om ni någon gång skulle separera från varandra, eller än värre, om en av er avlider. Det är särskilt hjälpsamt vid dödsfall, då sambos i normala fall inte ärver varandra. I vanliga fall tillfaller den avlidnes tillhörigheter dess bröstarvingar, och i andra hand övriga legala arvingar.

Upprättar ni ett samboavtal mellan varandra, förbättrar det den kvarlevandes möjligheter att t.ex. kunna bo kvar i bostaden. Det är tyvärr inte ovanligt att den överlevande annars kan tvingas ge upp bostaden då hälften av den tillfaller den avlidnes arvingar. JuridiskaDokument har också mallar där ni kan upprätta ett inbördes testament mellan sambos.

Viktigt att veta är dock, att trots testamente, kan era gemensamma barn, eller barn till den avlidne sambon, alltid begära att få ta del av arvet genom en laglott.

Bostad och saker ska delas lika vid bodelning

Om du och din sambo separerar, där den ena kräver bodelning, så delas alla tillhörigheter som ni har införskaffat för bostaden lika mellan er två. Det spelar ingen roll vem som har betalt för vad.

Önskar ni inte att det ska bli så bör ni skriva ett samboavtal där ni tydligt specificerar vad som tillhör vem och hur ägandet ska se ut vid en separation. Många rekommenderar att man anlitar en jurist, vilket självklart är en utmärkt idé, men den kan bli dyr. Det finns idag tjänster som JuridiskaDokument där ni kan beställa färdiga dokument för ert samboavtal som ni i mångt och mycket bara behöver fylla i och skriva under.

Gemensam ekonomi

Om ni båda har en gemensam ekonomi så är det viktigt att ni bägge står som kontoinnehavare. Gör ni inte det kan det bli problematiskt vid en eventuell separation, då ett eget sparande inte ingår i bodelningen. Se alltså till att ditt namn står med på kontot där ni har en gemensam ekonomi, annars riskerar du att förlora allt vid separation.

Detsamma gäller lån, om ni båda står på ett lån ni tar tillsammans, och din sambo sedan inte har råd att betala lånet, så blir du betalningsskyldig för både ränta och amortering av hela lånet.

Skulle det vara så att din sambo har skulder hos Kronofogden kan det vara bra att ni har ett avtal som tydligt visar vad som tillhör vem. Annars finns risken att Kronofogden hämtar saker som egentligen tillhör dig i ert gemensamma boende.

I videon finns ett avsnitt där podcasten RikaTillsammans går igenom vikten av samboavtal. De går på djupet om varför det är viktigt, vad som händer om den ena dör och hur ett samboavtal kan hjälpa den överlevande vidare i livet. Detta är främst med ett ekonomiskt perspektiv.

Varför skriva samboavtal?

Man bör skriva ett samboavtal om man betalar olika mycket för saker i bostaden, eller om man önskar behålla personliga ägodelar vid eventuell separation.

Lägenheter24 anser att ni bör skriva ett samboavtal med varandra så fort ni funderar på att skaffa ett gemensamt boende. Som nämnt ovan kan ni köpa färdiga avtal skrivna av jurister för att enklare skriva ett samboavtal som håller vid en eventuell tvist.

Det är lättare att skriva samboavtalet innan man flyttar ihop, för därefter kanske man redan har börjat få olika syn på vad som tillhör vem i hushållet. Risken är att ni då börjar bråka om samboavtalet och att det är det som slutligen för att ni separerar. Så skriv ett samboavtal INNAN ni flyttar ihop. Det blir bäst för båda parter.

Vanliga frågor om samboavtal

Vad innebär ett samboavtal?

Ett samboavtal innebär att ni kommer överens om hur saker ska delas upp mellan er. Det kan handla om t.ex. separation eller dödsfall.

När ska man skriva ett samboavtal?

Allra helst innan man flyttar ihop. Annars så tidigt som möjligt.

Var skriver man samboavtal?

Vårt förslag är att man beställer en avtalsmall skrivet av en jurist här. Sedan fyller ni bara i uppgifterna, enkelt och betydligt billigare än att anlita en jurist på egen hand för att sätta ihop avtalet.

Vem kan bevittna samboavtal?

Det behövs inga vittnen för ett samboavtal. Det kan däremot vara bra, ska helst vara en person ni båda litar på, eller flera personer som ni litar på.

Kan man dela på andra ägodelar än samboegendomen?

Nej. Inte i ett samboavtal.

Är samboavtal gratis?

Ja, om man vill kan man upprätta ett eget avtal. Men för att vara på lite säkrare sida rekommenderar vi att man åtminstone beställer en mall, eller kontaktar en jurist om man har råd med det.

Vad är inte samboegendom?

T.ex. sparande (oavsett det är pengar på bank, fonder eller aktier) anses inte vara samboegendom. Inte heller sommarhus, bilar eller andra prylar som inte är kopplade till hemmet. Saker du köpt in före tankar på att flytta ihop ska inte heller betraktas som samboegendom.

Är det lag på samboavtal?

Nej.

Kan man avtala bort sambolagen?

Ja. Det gör man med hjälp av just ett samboavtal.