Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för JuridiskaDokument.nu.

Ett samboavtal förklarar hur er bostad och sakerna som finns där ska fördelas om ni någon gång skulle separera från varandra, eller än värre, om en av er avlider. Ett samboavtal kan vara extra bra att ha om ni exempelvis har betalt olika mycket för vissa saker.

Tips! Köp ett färdigt samboavtal skrivet av jurister från JuridiskaDokument.nu. Klicka och beställ nu!

Bostad och saker ska delas lika vid bodelning

Det många inte vet är att både bostaden och alla tillhörigheter som ni har införskaffat för gemensamt användande ska delas lika om någon av er kommer kräva bodelning. Önskar ni inte att det ska bli så bör ni skriva ett samboavtal där ni tydligt specificerar vad som tillhör vem och hur ägandet ska se ut vid en separation. Många rekommenderar att man anlitar en jurist, vilket självklart är en utmärkt idé, men den kan bli dyr. Det finns idag tjänster där ni kan beställa färdiga dokument för ert samboavtal som ni i mångt och mycket bara behöver skriva under. Se tips nedan.

Sambor ärver inte varandra

Samboavtal

En annan sak värd att tänka på är att sambos inte ärver av varandra om den ena dör. Istället sker ungefär samma sak som vid en bodelning, d.v.s. du får behålla hälften av den gemensamma bostaden och tillhörigheterna som är inskaffade tillsammans. Resterande del av både bostad och tillhörigheter tillfaller din sambos familj att ärva. Önskar ni inte detta kan det regleras i ett testamente.

Tips! Köp ett färdigt testamente skrivet av jurister från JuridiskaDokument.nu och kom undan med en bråkdel av kostnaden mot vad en jurist skulle ta. Klicka på länken och beställ nu!

Men trots testamente kan era gemensamma barn, eller barn till den avlidne sambon, alltid begära att få ta del av arvet genom en laglott.

Gemensam ekonomi

Om ni båda har en gemensam ekonomi så är det viktigt att ni bägge står som kontoinnehavare. Gör ni inte det kan det bli problematiskt vid en eventuell separation då ett eget sparande inte ingår i bodelningen. Se alltså till att ditt namn står med på kontot där ni har en gemensam ekonomi, annars riskerar du att förlora allt vid separation.

Detsamma gäller lån, om ni båda står på ett lån ni tar tillsammans, och din sambo sedan inte har råd att betala lånet, så blir du betalningsskyldig för både ränta och amortering av hela lånet.

Skulle det vara så att din sambo har skulder hos Kronofogden kan det vara bra att ni har ett samboavtal som tydligt visar vad som tillhör vem. Annars finns risken att Kronofogden hämtar saker som egentligen tillhör dig i ert gemensamma boende.

Skriv ett samboavtal

Vårt råd är utan tvekan att ni bör skriva ett samboavtal med varandra så fort ni funderar på att skaffa ett gemensamt boende. Som nämnt ovan kan ni köpa färdiga avtal skrivna av jurister för att enklare skriva ett samboavtal som håller vid en eventuell tvist.

Tips! Köp ett färdigt samboavtal skrivet av jurister från JuridiskaDokument.nu och kom undan med en bråkdel av kostnaden mot vad en jurist skulle ta. Klicka och beställ nu!