Det är inte lagstadgat hur länge du får hyra ut din bostadsrätt.

Istället är det något som bostadsföreningen beslutar om. I de flesta föreningar får man tillstånd för uthyrning ett år i taget, sedan får man förlängt om det finns giltiga skäl till det.

Vill du djupdyka är lagen som reglerar andrahandsuthyrning 7 kap. 10 § bostadsrättslagen(BRL).

En tumregel som är bra att känna till, är att du bör hyra ut bostaden under minst 6 månaders tid. Rör sig om en kortare tid än så, ska du ha ett giltigt skäl för andrahandsuthyrningen av bostadsrätten, läs mer om giltiga skäl här.