Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Elskling och Fortum.

En normal elförbrukning i en liten lägenhet är cirka 2000 kWh/år. För en genomsnittslig lägenhet brukar man säga ungefär 2500 kWh. Det man pratar om då är hushållselen.

Den totala årsförbrukningen av el i en lägenhet kan variera kraftigt, beroende på en mängd olika faktorer. Bl.a. hur din lägenhet värms upp, vad du har för vitvaror och andra elektriska apparater i din lägenhet. Man brukar räkna på att en "normal" årsförbrukning av el i en lägenhet ligger omkring 12 000 kWh, vilket då inkluderar både uppvärmning, varmvatten, tvätt etc.

Artikeln innehåller:

Har du t.ex. en server stående i garderoben som minar bitcoins kommer din elförbrukning bli avsevärt högre. Håller du dig till de basala sakerna som kyl & frys, spis och belysning så lär du hamna lägre. Förbrukningen påverkas mycket av hur du lever ditt liv.

Du kan räkna ut din elförbrukning hos Fortum.

Hur mycket kostar el?

Priset på din el beror dels på hur mycket el du förbrukar, vad du har för elavtal och vilket nätoperatör du betalar din nätavgift till. Priset är indelat i två olika kategorier, dels det så kallade "handelspriset" vilket är priset till ditt elbolag du har elavtal hos. Dels är det till nätpriset, som betalas till det bolag som har hand om elnätet där du bor. Jämför elpriser på Elskling.se.

Elpriset tenderar att vara dyrare ju mindre du förbrukar, för att bli billigare om du spenderar mycket el. Ex. betalade man i snitt 6,50 kr 2019 om man hade en elförbrukning under 1 000 kWh under året. Däremot betalade man bara 1,54 kr om man under samma period hade en elförbrukning som var över 15 000 kWh. Detta enligt Statistiska Centralbyrån.

Vad kostar el per kWh?

Det går inte ge en exakt siffra på vad el kostar per kWh. Detta beror på att olika elbolag har olika priser på sin el, du kan jämföra elavtal på Elskling, samt om man ska räkna in avgiften för elnätet som även den skiljer sig åt. Enligt Statistiska Centralbyrån hamnade ett genomsnittligt elpris på ca 2,51kr om man förbrukade mellan 1 000 och 2 500 kWh under 2019. Detta fördelat på 77 öre för själva elen, och 1,74 kr för nätavgiften.

Du kan påverka ditt elpris genom att välja ett bra elavtal. Väljer du ett rörligt avtal kan du dra fördel av eventuella prisnedgångar, däremot kan du få betala mer om priset går upp. Du kan också välja ett fast pris då du inte påverkas av upp eller nedgångar i elpriserna, men då får du ofta betala ett lite högre pris under nedgångar och ett lägre under uppgångar.

Vad kostar el per månad?

Hur mycket el kostar per månad beror på hur mycket el du förbrukar under månaden, samt vilket elavtal du har. Elkostnaden för en lägenhet kan skilja sig rejält åt beroende på hur du värmer upp din lägenhet och hur din övriga elkonsumtion ser ut.

Ska vi använda siffrorna vi räknat fram ovan, att din elförbrukning är ca 2 500 kWh på ett år, d.v.s. 208 kWh för en månad. Samt att elpriset ligger på ungefär 2,51 kr per kWh. Då skulle din elkostnad per månad hamna på 522 kr, där 159 kr är priset för elen och 363 kr är elnätets avgift.

Tips! Jämför ditt elpris och få bättre förslag på Elskling.se