När du flyttar behöver du ofta teckna nya elavtal. När du ska skaffa ett elavtal så är det i praktiken 2 avtal som du behöver, ett avtal för själva elnätet (ledningarna elen kommer i), och ett avtal som kallas elhandelsavtal - det är avtalet som avgör hur mycket du betala för själva elen.

Tips! Jämför elpriser på Elskling.se

Elnätsavtal krävs för att kunna skaffa elhandelsavtal.

Idag finns det väldigt många bolag att välja på, både när det gäller elnät och elhandelsavtal. Därför rekommenderar vi att du jämför de olika bolagen noggrant och se vad du får för dina pengar. Du får ofta välja på ett fast pris eller ett rörligt pris, som betyder att du antingen betalar lika mycket under hela avtalsperioden, eller att priset varierar varje månad beroende på den nordiska elbörsen Nord Pool (rörligt pris).

Se Energimarknadsinspektionens video om hur det fungerar här: https://www.youtube.com/watch?v=IQ4OVHrcWOY

Hur jämför jag elavtal?

När en leverantör av el anger priset för sitt elhandelsavtal så anger de priset i öre per kilowattimme. Men låt dig inte luras med att detta är allt du kommer betala, för utöver priset per kilowattimme tillkommer också moms, oftast en årsavgift och kostnader för elcertifikat. Istället rekommenderar vi att du frågar din blivande leverantör efter jämförspris, i det priset ska allt du kommer betala ingå.

Tips!Elskling.se har du möjlighet att jämföra alla olika elhandelsavtal. Klicka in och jämför nu!

Fast elpris

Har du fast elpris kommer du alltid faktureras samma pris per kilowattimme under hela din bindningstid. Oftast har dessa avtal en bindningstid på 1-3 år, och din leverantör är skyldig att påminna dig om ditt avtal håller på att gå ut 60-90 dagar i förväg. Informationen du får ska innehålla datumet då avtalet upphör, samt vad avtalets upphörande kommer innebära för dig som kund.

Vill du byta leverantör under bindningstiden får du ofta betala en lösenavgift, som är beräknad på vad som står i villkoren för det avtalet som du har skrivit på.

Rörligt elpris

Som nämnt ovan påverkas ditt rörliga elpris av utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Har du ett rörligt elpris kan skillnaden mellan sommar och vinter ibland vara enorm. Eftersom prisskillnaden kan vara så pass kraftig, så rekommenderar både vi och Konsumentverket, att avtal utan bindningstid eller med en månads bindningstid är bäst om du väljer att ha ett elavtal med rörigt pris.

Elavtal per timme - Timavtal

Ett timavtal är en form av elavtal med rörligt pris, men ditt pris ändras varje timme istället för en gång i månaden. Med ett vanligt rörligt avtal kommer du betala snittpriset på elen över månaden, men med ett timavtal kommer du istället betala exakt den summan som elen kostar i detta nu. Detta gör att om du har möjlighet att förbruka mer el under timmar då priset är billigare, kan du komma undan riktigt billigt. Det finns idag många exempel på personer som exempelvis väljer att tvätta nattetid eftersom att priset oftast är billigare då än på dagtid.

Ett mixat elavtal - Mixavtal

Detta är en avtalsform som betyder att du betalar en del av din el i form av fast pris, och den andra delen i form av rörligt pris. Precis som med de fasta avtalen brukar löptiden för ett sådant avtal variera mellan 1-3 år.

Ursprungsmärkt el är exempelvis vindkraft

Förnybar el - Ursprungsmärkt el

För vissa av oss är det viktigare att elen är miljövänligt producerad än att den är några ören billigare. Då har du möjlighet att välja elavtal med märkningen ”ursprungsmärkt el”. Detta garanterar att det i elnätet kommer produceras minst så mycket el på förnybara vis som du använder. Ofta är priset lite högre, men i vissa fall ingår ursprungsmärkningen i de ordinarie priset.

Tips! Jämför ursprungsmärkta elpriser på Elskling.se