Ja, man kan överlåta hyreskontrakt! Om du har lyckats få hyra en lägenhet i första hand, så är det ju mycket troligt att du inte bara vill säga upp kontraktet. Det är värdefullt och något som du till exempel kan ha nytta av då du vill byta lägenhet. Men det finns regler för hur man får överlåta hyreskontrakt och dessa måste du hålla dig till.

Vad säger lagen?

Det finns flera bitar i Sveriges lag som talar om det som har med lägenhetskontrakt att göra. Men du behöver inte sitta och läsa igenom de kapitel som tar upp hyreslagen. Det behöver inte bli så komplicerat, och för det mesta så är det så att du kan överlåta hyreskontrakt. Du bör dock tänka på hur du går till väga.

Ett vanligt exempel

Det är mycket vanligt att man som förälder vill ge över en lägenhet till ett barn. Hellre än att hyra ut i andrahand så vill du skriva över kontraktet på ditt barn. Du bör då börja med det som kallas för inskrivning. Det går ut på att du som hyresgäst lägger till ditt barn i hyreskontraktet. Det här sker i samtycke med hyresvärden så börja med att be om tillstånd för detta.

Om ett barn är inskrivet i hyreskontraktet så kommer det inte att vara något problem att vid senare tillfälle överlåta hyreskontraktet till detta barn.

Hyresvärden måste alltid ge sitt samtycke

Något som är väldigt viktigt att förstå är att hyresvärden alltid måste ge godkänt till överlåtande av kontrakt. Det går att överlåta kontraktet till andra än barn. Om du till exempel har bott i lägenheten tillsammans med en annan person så kan du skriva över kontraktet på henne eller honom. Ansök om detta skriftligen. Så länge som hyresvärden inte har några invändningar till ändringen i hyreskontraktet så bör detta gå smidigt.

Ett byte av lägenheter

Det går också att skriva över kontraktet på en annan person som du byter lägenhet med. Här måste hyresvärden också ge sitt godkännande. Det gäller ju att den som tar över din lägenhet är en person som kan betala hyran och som kan förväntas sköta sig precis som du har gjort.

När det blir nej från hyresvärden

Det händer att en hyresvärd inte håller med om att du har skäl till att överlåta hyreskontrakt. Det kan liknas lite med styrelser i bostadsrättsföreningar som motsätter sig andrahandsuthyrning av bostadsrätt. En hyresvärd har inte alltid rätt och kan göra fel.

Om det blir fel så kan du rätta till det med hjälp av Hyresnämnden. Det går att överklaga på detta vis och se till att kontraktet kan skrivas över så som du önskar och i enlighet med de regler som gäller i Sverige.