Hemförsäkring för hyresrätt

Hemförsäkring är bland det viktigaste en person eller familj kan ha för att skydda sin bostad och egendom. Detta gäller även om ni inte tror att era ägodelar är särskilt värdefulla, eller om ni bor i er bostad under kort tid.

Vad täcker en hemförsäkring?

Hemförsäkringen skyddar dina ägodelar du har till förfogande, just denna del kallas ofta för egendomsskydd. Det kan beroende på försäkring innefatta allt från att du råkar ut för en misshandel, hamnar i en rättstvist där du kan komma att behöva en advokat, eller andra brott som exempelvis id-stöld. I vissa fall ingår även kostnadsskydd för terapi man kan behöva exempelvis vid en traumatisk händelse, det kan t.ex. innefatta kostnaden av en psykolog vid behov.

Ofta täcker även en hemförsäkring om du, eller dina ägodelar, skulle råka ut för någonting när du är på resande fot.

Vad ingår i hemförsäkringens egendomsskydd?

Exempel på vad egendomsskyddet ofta innefattar är om det skulle börja brinna i er lägenhet, om någon gör ett inbrott hos er, skador på vitvaror och hushållsmaskiner, eller exempelvis vattenskador som ibland kan vara långt gångna och bli dyra historier när de väl upptäcks.

Tilläggsförsäkringar på hemförsäkring

Detta är helt beroende på vilket bolag du väljer att lägga din hemförsäkring hos. I de allra flesta fall har man möjlighet att utöka sin hemförsäkring med bl.a. "drulleförsäkring" som brukar rekommenderas i princip alltid. Drulle brukar innefatta saker som t.ex. att du tappar din mobiltelefon så skärmen spricker, eller om du spiller kaffe i ditt tangentbord.