Drulleförsäkring och allriskförsäkring

Som privatperson är det mycket vanligt att man kompletterar sin hemförsäkring med en s.k. drulleförsäkring. (Samma försäkring kallas ofta även allriskförsäkring). Detta är en försäkring som de flesta rekommenderas att lägga till ovanpå sin vanliga hemförsäkring för att täcka upp om man själv råkar ha sönder någonting, exakt vad som ingår i denna försäkring är lite från bolag till bolag.

Företaget har allriskförsäkring

Om du har anlitat ett företag som ska utföra ett jobb hemma hos dig är det bra att kolla upp om företaget har en allriskförsäkring. Detta är en försäkring som täcker allt från byggmaterial till verktygen företaget använder. Du bör också vara medveten om att du ska stå med som medförsäkrad på allriskförsäkringen för att den ska vara dig till någon nytta.